บริษัท เอ็มโอที เรดิโอ จำกัด

เราเป็นผู้จำหน่ายและให้บริการด้านอุปกรณ์วิทยุสื่อสารอย่างครบวงจร เรามีสินค้าวิทยุสื่อสารสำหรับงานทุกประเภท ทั้งงานที่ใช้ในหน่วยงานราชการ งานเฉพาะบุคคลหรือหน่วยงานเอกชนต่างๆ อีกทั้งเรายังเป็นผู้ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับวิทยุและสัญญานโทรคมนาคม งานบริการเช่า, ติดตั้งและแก้ไขคลื่นสัญญาณวิทยุ

Product Categories

Mobile Radio

Portable Radio

Dispatch Console

Base Station and Repeater

Communication Equipment

Spare Parts

News and Promotions

No posts found.

Our Customers