บริษัท เอ็มโอที เรดิโอ จำกัด
เราเป็นผู้จำหน่ายและให้บริการด้านอุปกรณ์วิทยุสื่อสารอย่างครบวงจร เรามีสินค้าวิทยุสื่อสารสำหรับงานทุกประเภท ทั้งงานที่ใช้ในหน่วยงานราชการ งานเฉพาะบุคคลหรือหน่วยงานเอกชนต่างๆ อีกทั้งเรายังเป็นผู้ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับวิทยุและสัญญานโทรคมนาคม งานบริการเช่า, ติดตั้งและแก้ไขคลื่นสัญญาณวิทยุ

บริษัท เอ็มโอที เรดิโอ จำกัด เปิดให้บริการ 2 สาขา

  1. สำนักงานใหญ่ ดอนเมือง, กรุงเทพมหานคร
  2. สาขาระยอง เมืองระยอง, ระยอง

บริษัทเอ็มโอทีเรดิโอ ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่วันที่ 18 พฤศจิกายน 1996 ทุนจดทะเบียน 10,000,000 บาท

เรามีลูกค้ามากมาย อาทิเช่น สํานักงานตํารวจแห่งชาติ, ตำรวจปราบปรามยาเสพติด, ตำรวจสื่อสาร, กรมการปกครอง, กรมปศุสัตว์, ตำรวจท่องเที่ยว, ตำรวจทางหลวง, cat telecom, TOT, เอสโซ่, IRPC, การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, ไทยรัฐ และลูกค้าอีกมากมาย ฯลฯ

พันธกิจทางธุรกิจ

ลูกค้า
มุ่งมันให้ความพึงพอใจต่อการบริการความต้องการของลูกค้าสูงสุด

คุณภาพ
จัดสรรงานคุณภาพ การให้บริการงานขายการสนับสนุนข้อมูลทางเทคนิค และโซลูชั่นต่างๆ โดยยึดถือแนวทางการให้ความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสำคัญ

เทคโนโลยี
เรายึดถือเทคโนโลยีทางด้านวิศวกรรม และนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ร่วมสมัย

พนักงาน
ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความยุติธรรม การพัฒนาและการศึกษาให้เกียรติความเคารพได้ยึดถือคุณภาพของพนักงานเป็นสำคัญ

ลูกค้าของเรา

บรรยายกาศการทำงานและการส่งมอบสินค้า

ภาพบรรยากาศการส่งมอบวิทยุสื่อสารรวมกว่า 700 เครื่อง ณ IRPC ระยอง

เมื่อช่วงเดือนตุลาคม 2014

อุปกรณ์พร้อมแบตเตอรี่ และ Radio Back to Back 2 เครื่อง

ภาพบรรยากาศการส่งมอบวิทยุสื่อสารรวมกว่า 1,200 เครื่อง ณ SCG ระยอง

เป็น Portable Radio กว่า 1,200 เครื่อง และ Mobile Radio 55 เครื่อง