บริการออกแบบระบบสื่อสาร

ภาพตัวอย่างงานปรับปรุงเสาสื่อสารและแม่ข่ายวิทยุสื่อสารระบบดิจิตอล ม.มหิดล ศาลายา

image001
image002
image005
image006

บริการติดตั้งระบบสื่อสาร

ติดตั้งระบบวิทยุสื่อสารมอเตอร์เวย์ M7 สถานีบางพระ,สถานีหนองขาม,สถานีพัทยา

image027
image018
image024
image028

ซ่อมบำรุงระบบสื่อสาร

ภาพตัวอย่างงาน PM radio แท่นอาทิตย์ ,แท่นบงกชเหนือ,แท่นบงกชใต้

image034
image036
image037
image038

บริการเช่าวิทยุสื่อสาร

ภาพตัวอย่างโครงการเช่าระบบวิทยุสื่อสารสินภูฮ่อม สุพรรณบุรี

image013
image014
image015
image016